IZVORI I LITERATURA:

 

1. Cibalae—Vinkovci, spomen spis, Vinkovci,  1938.

2.  Katica Čorkalo, Spomenica  Dionizija Švagelja 1923.-1985., Centar HAZU – Vinkovci, Vinkovci, 1990.

3.  Željko Dučmelić, Hrvat (Kroata), 1. i 3. knjiga, Vlastito izdanje, Tiskano u Argentini, 1958.

4. Eciklopedija Jugoslavije, Jugoslavenski  leksikografski zavod, Zagreb, 1955.

5. Šimo Frković, Slike za povijest Mikanovaca i znameniti i poznati Mikanovčani, Vinkovci 1997.

6. Šmo Frković, Mikanovci-Bleiburg-Amerika, Životni put Bože Abjanića-Jakšinog, St.Mikanovci 2005.

     7. Godišnjak, časopis  Ogranaka Matice hrvatske Vinkovci, Vinkovci, brojevi od 1 do 22,  (1960./2005.).

8. Hrvatska enciklopedija, Naklada Konzorcija Hrvatske Enciklopedije, 2 knjige, Zagreb, 1941.

9. Hrvatski ban Josip Šokčević, Zbornik radova – Znanstveni skup, HAZU, Zagreb-Vinkovci, 16. i 17. prosinca 1996.

              10. Hrvatski biografski leksikon, JLZ, HLZ, Zagreb, 1983. - 2005.

                11. Hrvatski šumarski živopisni leksikon, Tutiz leksika, Zagreb, 1996. - 2003.

               12. Internet (nisu navedene stranice – gotovo svako ime i prezime, može se naći na brojnim stranicama).

               13. Dušan Klepac, Šumarski znanstvenici iz Vinkovaca i Vinkovačke okolice, Centar HAZU – Vinkovci, Vinkovci 1996.

                14. Ko je ko u Jugoslaviji, I. i II. izdanje, Beograd, 1957.,1970.

                    15.  Liječnici u trećoj dobi, Hrvatski liječnički zbor, Zagreb, 2004.

             16. Nives Majnarić Panđić, Jovan Georgević, Nevkoš, Novi Sad, 2001.

                        17.  Matične knjige, Gimnazija Matije Antuna Reljkovića u Vinkovcima, od 1855. do 2000.

             18. Naših dvjesta godina, Centar za usmjerono obrazovanje «M. A. Reljković» Vinkovci, Vinkovci, 1981.

               19. Vladimir Rem, Skice za portret kazališnog života u Vinkovcima 1945. - 1975., Vinkovci, 1975.

                20. Vladimir Rem, Zaljubljenici Cibalae, Vinkovci,  1976.

             21. Slavonica, SN Privlačica, knjige od 1 do 100, Vinkovci, 1994.

                22. Spomenica o stopedestgodišnjici Državne gimnazije u Vinkovcima 1780. - 1930., Osijek, 1930.

               23. Tomo Šalić, Židovi u Vinkovcima i okolici, Židovsaka općina Osijek, Kulturno društvo «Miroslav Šalom   

                        Freiberger» Zagreb, Osijek, 2002.

               24. Dionizije Švagelj, Slavonske književne  komunikacije, Osijek, 1975.

               25. Tko je tko u Hrvatskoj, Golden marketing, Zagreb, 2000.

               26.  Tko je tko u NDH, Hrvatska 1941.-1945., Minerva, Zagreb, 1997.

                27. Vinkovci i okolica, Slavonska naklada «Privlačica», Vinkovci 2002.

                28. Vinkovačke novosti, godišta od  1957.  do  2000.

              29. Vodeći hrvatski liječnici, Hrvatski liječnički zbor, Zagreb, 2004.

              30. Dušan Sp. Vojvodić, Znameniti Srbi vinkovačkog kraja, Novi Sad 2004.

              31.  M. Vrabac, R. Rister, Veterinarska služba Slavonije i Baranje, Vinkovci, 1968.

              32. Zaslužni veterinari Hrvatske, Zagreb, 1976.

              33. Zaslužni hrvatski veterinari II, Zagreb, 2003.

              34. Marina Žanić, Osobna arhiva Karle Dragutina Žanić.

 

 

 

          Da je ovaj moj rad ugledao svjetlo dana, pomogla mi je  jedna odabrana ekipa učenika i učenica četvrtih razreda naše gimnazije iz 2004/05. godine kojima predajem  izbornu nastavu iz povijesti. To su abecednim redom: AMBRINAC  IVANA, BEUK ANTONIJA, BOŽIĆ MARTINA, DRINOVAC TOMISLAVA, KEMEŠIĆ KRISTINA, JURKOVIĆ  NIKOLINA, DANIJEL KRAJINOVIĆ,  KRALJEVIĆ ANDREA,  KUKAVČIĆ TIHANA, LOVRIĆ MARINA, MIJIĆ VALENTINA, MIKLOŠEVIĆ   MARINA, NEKIĆ MAŠA, OZDANOVAC KSENIJA, SABO FILIP,  ŠAFER MARIJA, TEŠIJA JELENA, VOVRA MARIJANA,  i   ZOVKO MARIJA, (nisu svi na slici, primj. JŠ)      

Nazad